Våren 2018
 
6 januari

11.00 Trettondagen

14 januari

11.00 Högmässa

11 februari

11:00 Taizé-mässa

18 mars

18:00 Konsert
Lukaspassionen av Rolf Martinsson med texter av Göran Greider

Fredag 30 mars

11.00 Långfredagen
Fresta damkammarkör

20 maj

18:00 Sommarkonsert tillsammans med barnkören

26 maj

Resa till Vadstena

27 maj

11:00 Deltar i gudstjänst i Vadstena klosterkyrka