Hösten 2017
 
Söndag 10 september

11.00 Gudstjänst

Söndag 22 oktober

18:00 Konsert
Hur klingar Fresta kyrkas inventarier?
Frestakören guidar er från 1200-talet och framåt

Lördag 4 november

18.00 Minnesgudstjänst

Söndag 19 november

11:00 Taizémässa

Söndag 3 december

11.00 Första sönd i Advent

Söndag 10 december

Luciahögtid
16:00 Luciatåg med barnkören och Frestakörens damer
18:00 Luciatåg med Frestakörens damer

Söndag 17 december

18:00 Julkonsert
Juloriatoriet av J.S. Bach

Måndag 25 december

6.00 Julotta

Lördag 6 januari

11.00 Gudstjänst

Söndag 14 januari

11.00 Gudstjänst