Den 2/12 klockan 11:00 deltar vi i adventsgudstjänsten.

Välkomna! önskar Frestakören.