Frestakörens dirigent och ledare

Maria Stoltz Wahlforss
Tfn 08-594 105 28
Epost maria.stoltz-wahlforss@svenskakyrkan.se

Ordförande i körens styrelse

Lotta Groth
Epost lotta.groth@icloud.com

Vice ordförande

Susanne Hörlin
Epost susanne.horlin@lantmannen.com

Sekreteraren i körens styrelse

Hanna Gäfvert

Kassör i körens styrelse

Ulf Grufman
Tfn 070-519 31 43
Epost ulf.grufman@telia.com

Ordinarie ledamot

Ulvstig Emilia

Suppleant

Louise Stieberth

Webmaster

Carl-Johan Graufelds
Epost info@frestakoren.se