Frestakörens dirigent och ledare

Maria Stoltz Wahlforss
Tfn 08-594 105 28
Epost maria.stoltz-wahlforss@svenskakyrkan.se

Ordförande i körens styrelse

Lotta Groth
Epost lotta.groth@icloud.com

Vice ordförande

Susanne Hörlin
Epost susanne.horlin@lantmannen.com

Sekreteraren i körens styrelse

Ulvstig Emilia

Kassör i körens styrelse

Hanna Gäfvert

Ordinarie ledamot

Louise Stieberth

Suppleant

Karolina Granath Mészáros

Webmaster

Carl-Johan Graufelds
Epost info@frestakoren.se